Начало | Регистрация | Тестове | Помощ | За контакти

add9b2778fe5341cdf87b45cf41527bfc6000128

 
 
 
 
Потребител ::
Парола ::
 
 
 
 
 
 
 Testing.bg спечели Първо място в конкурса за ИТ иновация за 2005 година
в категория Е-образование. Официалната церемония по връчването на
наградите се състоя на 3 ноември по време на изложението БАИТ Експо.

 

Тест за работа с Интернет

Целта на теста е да провери до каква степен ефективно работите с интернет и познавате ли основните понятия и термини.Тестът се състои от 25 въпроса и включва темите :Основни понятия и термини в интернет, браузери, търсене на информация и работа с електронна поща.

25 въпроса,  5-10 мин.

Към теста ::

 

Умения за работа с Microsoft Access 2003

Този тест представлява общ диагностичен тест, който има за цел да провери усвоените умения за работа с продукта MS Access 2003.

Изготвен е от eкспертен консултантски екип от ITCE – Златен партньор за обучение на Майкрософт, въз основа на нашия дългогодишен опит в предоставяне на обучение и консултантски услуги.

Тестът е подходящ както за начинаещи, така и за напреднали бизнес потребители. Състои се от 35 въпроса, като е необходимо да отговорите на всички. За всеки от тях се предлагат от 2 до 4 възможни отговора, от които само един е верен.

На базата на Вашите отговори ще получите своя резултат за степента на познаване на продукта Microsoft Access 2003 . Също така ще имате възможност да получите препоръки за повишаване на вашите умения за покриване на изискванията на следващото ниво с допълнително обучение в учебния център на ITCE или явяване в тестовия център за получаване на сертификация.

35 въпроса,  10-15 мин.

Към теста ::

 

Умения за работа с Microsoft Office 2003

Този тест представлява общ диагностичен тест, който има за цел да провери усвоените умения за работа с продуктите от Microsoft Office 2003 – MS Word 2003, MS Excel 2003, MS Outlook 2003 и MS Power Point 2003.

Изготвен е от eкспертен консултантски екип от ITCE – Златен партньор за обучение на Майкрософт , въз основа на нашия дългогодишен опит в предоставяне на обучение и консултантски услуги.

Тестът е подходящ както за начинаещи, така и за напреднали бизнес потребители на Microsoft Office 2003 . Състои се от 70 въпроса, като е необходимо да отговорите на всички. За всеки от тях се предлагат от 2 до 4 възможни отговора, от които само един е верен.

На базата на Вашите отговори ще получите своя резултат за степента на познаване на продуктите от Microsoft Office 2003 . Също така ще имате възможност да получите препоръки за повишаване на вашите умения за покриване на изискванията на следващото ниво с допълнително обучение в учебния център на ITCE или явяване в тестовия център за получаване на сертификация Microsoft Office Specialist

70 въпроса,  20-35 мин.

Към теста ::

 

Тест по езика за програмиране РНР - Обща част

Теста се състои от 45 въпроса, като е необходимо да отговорите на всички въпроси. За всеки от тях се предлагат няколко възможни отговора, от които само един е верен. Теста е подготвен и предоставен от Списание.ком - Bulgaria WebDev Magazine

45 въпроса,  20-25 мин.

Към теста ::

 

ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЗИКОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Този тест представлява общ диагностичен тест, който има за цел да провери усвоените граматични структури и лексикални единици и да определи съответното ниво на езикова подготовка. Изготвен е от методически екип на “Училища за Европа” на базата на професионален опит в сферата на качествените езикови услуги.

Тестът е подходящ както за начинаещи, така и за напреднали. Състои се от 60 въпроса с нарастваща трудност. За всеки от тях се предлагат по 4 възможни отговора, от които само един е верен. Съществува и пети, допълнителен отговор “Не знам”, който се маркира, в случаите, когато не знаете и не предполагате възможния отговор.

Моля, отговорете на всички 60 въпроса.

На базата на Вашите отговори ще получите своя прогнозен резултат за степента на владеене на английски език. Също така ще имате възможност да получите кратко описание на езиковите умения за съоветното ниво и оценка на езиковата компетентност съгласно Общата европейска рамка.

60 въпроса,  20-30 мин.

Към теста ::

 

ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЗИКОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

Тестът се състои от 90 въпроса върху трите нива от основния курс по италиански език. Разработен на основата на първите три нива на учебната система Progetto Italiano на издателство EdiLingua и е изготвен от езикови школи Астра. Покрива нивата А1 И А2 И води към ниво В1 според Европейската езикова рамка.
На базата на Вашите отговори ще получите своя прогнозен резултат за степента на владеене на италиански език съгласно Общата Европейска езикова рамка.

Моля, отговорете на всичките 90 въпроса.

90 въпроса,  30-45 мин.

Към теста ::

 

ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЗИКОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО РУСКИ ЕЗИК

Тестът се състои от 60 въпроса върху трите нива на основния курс на изучаване на руски език. Изготвен е от езикови школи Астра и покрива нивата А1 И А2 И води към ниво В1 според Европейската езикова рамка. На базата на Вашите отговори ще получите своя прогнозен резултат за степента на владеене на руски език съгласно Общата Европейска езикова рамка.

Моля, отговорете на всичките 60 въпроса.

60 въпроса,  20-30 мин.

Към теста ::

 

TEST DE FRANÇAIS

L’évaluation se fait sur la base de 100 points étant chaque réponse correcte équivalente à 4 points. Le teste est approuvé par une somme de plus de 60 points.

25 въпроса,  10-15 мин.

Към теста ::

 

Цел - Средство - Резултат

Инструкция: Във въпросника се съдържат твърдения, отнасящи се до вашия характер и поведение. Прочетете твърденията и решете верни ли са или не. Ако смятате ,че отговорът по отношение на вас е верен го маркирайте. Можете да отговорите с 'Пропуск' на не повече от 4 въпроса. Ако отговорът по отношение на Вас е верен или не в различните периоди на живота Ви, изберете решението, което е вярно в настоящият момент.

32 въпроса,  8-10 мин.

Към теста ::

 

Тест по Физика за 10-ти клас - тема ''Светлина''

Този тест обхваща материала по физика за 10-ти клас на тема ''Светлина''. Теста има за цел да провери усвоените от учениците знания. Състои се от 30 въпроса, като е необходимо да отговорите на всички. За всеки от тях се предлагат 4 възможни отговора, от които само един е верен.Оценяването е по шестобалната система от слаб 2 до отличен 6. Теста е подготвен и предоставен от Б.Стефанов с ръководител г-жа Пецанова - СОУ ''Иван Вазов'' гр. Плевен

30 въпроса,  15-20 мин.

Към теста ::

 

 
 
WWW.TESTING.BG, 2003 | Условия за ползване |